KÁLMÁN JÁNOS

ügyvéd

1971-ben végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi

Karán, 1973-ban jogi szakvizsgát tett. 1992-tl irodavezet ügyvéd a Kálmán,

Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Irodában (jogeldje: Bacher, Kálmán,

Kolossváry, Sárközy és Szilasi Ügyvédi Iroda). 1986-1987-ben részt vett a

gazdasági társaságokról szóló törvény létrehozásában, majd 2003-tól tagja volt a

társasági törvény újrakodifikálását végz bizottságnak. 1995 óta oktatója a

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemnek (Jogi Tanszék).